گشت نیم روزی قشم شامل ( ۵۰٫۰۰۰ تومان )

بازدید از :

  • غارهای خوربس
  • دره ی ستاره ها
  • جزایر ناز
  • دلفین های جزیره ی هنگام
  • جنگل حرا
  • بندر تاریخی لافت

گشت نیم روزه قشم شامل بازدید ازجاذبه ها طبیعی قشم میشه. مقصد اول ما برای گشت قشم بازدید از غارهای خوربس هست که در جنوب شرقی جزیره واقع شده. بعد از بازدید از غارهای خوربس ما گشت قشم رو تو ساحل جنوبی قشم ادامه میدیم و تا اینکه به روستای تمیز برکه خلف میرسیم و دره ی ستاره ها رو میبینیم. جایی که میتونید خیلی عکس های باحالی بگیرید. گشت قشم رو ادامه میدیم در ساحل جنوبی تا به جزایر ناز میرسیم جایی که ساحل و جزایر هر ۶ ساعت یک بار با هم قهر و آشتی میکنند. گشت قشم رو با بازدید از دلفین های بازیگوش جزیره ی هنگام ادامه میدیم و سفری با قایق خواهیم داشت برای بازدید از جزیره ی هنگام و آکواریم طبیعی و بازارچه ی سنتی ساحل جزیره ی هنگام بعد از بازدید از دلفین ها و جزیره ی هنگام گشت قشم رو ادامه میدیم تا به جنگل های حرا در شمال جزیره ی قشم میرسیم و در بزرگترین جنگل دریایی جهان با قایق میگردیم و سپس غروب زیبای بندر تاریخی لافت را تجربه خواهیم کرد.

خدمات گشت شامل :

 • لیدر
 • ورودی اماکن و جاذبه ها
 • میان وعده

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید     ۰۹۱۷۲۹۱۲۵۴۴