کلوپ غواصی دلفین آبی

نمایش 10 نتیحه

تفریحات قشم

عکاسی سطح آب

از ۶۰,۰۰۰ تومان

تفریحات قشم

عکاسی زیر آب

از ۶۰,۰۰۰ تومان

تفریحات قشم

اسکی روی آب با قایق

از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

تفریحات قشم

بانانا ۴ تا ۷ نفر

از ۴۰,۰۰۰ تومان

تفریحات قشم

بانانا ۱ تا ۳ نفر

از ۴۰,۰۰۰ تومان
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تفریحات قشم

غواصی توسط قایق

از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

تفریحات قشم

غواصی جزایر اطراف

از ۱۸۰,۰۰۰ تومان