قایق تندرو ۸۵ تا ۱۲۵ اسب بخار

از ۸۰,۰۰۰ تومان

15 دقیقه برای 1 تا 6 نفر